معنی و ترجمه کلمه کاغذى که با آن کتاب را جلد مى کنند به انگلیسی کاغذى که با آن کتاب را جلد مى کنند یعنی چه

کاغذى که با آن کتاب را جلد مى کنند

dust jacket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها