معنی و ترجمه کلمه کاغذى که در آن الفبا براى کودکان دبستان مى نوشتند به انگلیسی کاغذى که در آن الفبا براى کودکان دبستان مى نوشتند یعنی چه

کاغذى که در آن الفبا براى کودکان دبستان مى نوشتند

hornbook

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها