معنی و ترجمه کلمه کاغذ صافى به انگلیسی کاغذ صافى یعنی چه

کاغذ صافى

filter paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها