معنی و ترجمه کلمه کاغذ مسوده به انگلیسی کاغذ مسوده یعنی چه

کاغذ مسوده

scratch paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها