معنی و ترجمه کلمه کاغذ مومى به انگلیسی کاغذ مومى یعنی چه

کاغذ مومى

wax paper
waxed paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها