معنی و ترجمه کلمه کاغذ نازک زرورق به انگلیسی کاغذ نازک زرورق یعنی چه

کاغذ نازک زرورق

onionskin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها