معنی و ترجمه کلمه کاغذ چسبانى به انگلیسی کاغذ چسبانى یعنی چه

کاغذ چسبانى

paperhanging

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها