معنی و ترجمه کلمه کاغذ کاربن به انگلیسی کاغذ کاربن یعنی چه

کاغذ کاربن

carbon paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها