معنی و ترجمه کلمه کافور زدن به به انگلیسی کافور زدن به یعنی چه

کافور زدن به

camphorate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها