معنی و ترجمه کلمه کالباس یا روده پرکرده از گوشت گاو به انگلیسی کالباس یا روده پرکرده از گوشت گاو یعنی چه

کالباس یا روده پرکرده از گوشت گاو

frankfort
frankforter
frankfurt
frankfurter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها