معنی و ترجمه کلمه کالرى کوچک به انگلیسی کالرى کوچک یعنی چه

کالرى کوچک

therm


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها