معنی و ترجمه کلمه کالیبر تفنگ به انگلیسی کالیبر تفنگ یعنی چه

کالیبر تفنگ

bore


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها