معنی و ترجمه کلمه کالیبر به انگلیسی کالیبر یعنی چه

کالیبر

caliber


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها