معنی و ترجمه کلمه کاملاً احساساتى به انگلیسی کاملاً احساساتى یعنی چه

کاملاً احساساتى

gooey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها