معنی و ترجمه کلمه کاملاً افراشته به انگلیسی کاملاً افراشته یعنی چه

کاملاً افراشته

full blown


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها