معنی و ترجمه کلمه کاملاً افراشته به انگلیسی کاملاً افراشته یعنی چه

کاملاً افراشته

full blown

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها