معنی و ترجمه کلمه کاملاً بلند به انگلیسی کاملاً بلند یعنی چه

کاملاً بلند

inextenso


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها