معنی و ترجمه کلمه کاملاً کور به انگلیسی کاملاً کور یعنی چه

کاملاً کور

stone blind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها