معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر الکترونیکى به انگلیسی کامپیوتر الکترونیکى یعنی چه

کامپیوتر الکترونیکى

electronic computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها