معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر نوبتى به انگلیسی کامپیوتر نوبتى یعنی چه

کامپیوتر نوبتى

serial computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها