معنی و ترجمه کلمه کاهش یافتن به انگلیسی کاهش یافتن یعنی چه

کاهش یافتن

slake

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها