معنی و ترجمه کلمه کتک زدن به انگلیسی کتک زدن یعنی چه

کتک زدن

beat
bludgeon
clobber
drub
fustigate
mug
scutch
smack
thrash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها