معنی و ترجمه کلمه کجرو شدن به انگلیسی کجرو شدن یعنی چه

کجرو شدن

deviate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها