معنی و ترجمه کلمه کج شدن به انگلیسی کج شدن یعنی چه

کج شدن

careen
heel
lean
lurch
slant
swerve
tilt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها