معنی و ترجمه کلمه کرایه کردن به انگلیسی کرایه کردن یعنی چه

کرایه کردن

hire
lease
rent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها