معنی و ترجمه کلمه کردار به انگلیسی کردار یعنی چه

کردار

act
action
deed
exploit
issue
jest
karma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها