معنی و ترجمه کلمه کرم صدپا به انگلیسی کرم صدپا یعنی چه

کرم صدپا

caterpillar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها