معنی و ترجمه کلمه کسر کردن به انگلیسی کسر کردن یعنی چه

کسر کردن

deduct
defalcate
derogate
detract
mute
subduct
write off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها