معنی و ترجمه کلمه کسى که احتمال زیاد دارد برنده شود به انگلیسی کسى که احتمال زیاد دارد برنده شود یعنی چه

کسى که احتمال زیاد دارد برنده شود

shoo in

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها