معنی و ترجمه کلمه کسى که تحت سرپرستى لله باشد به انگلیسی کسى که تحت سرپرستى لله باشد یعنی چه

کسى که تحت سرپرستى لله باشد

tutee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها