معنی و ترجمه کلمه کسى که در مسابقه به مرحله نهایى برسد به انگلیسی کسى که در مسابقه به مرحله نهایى برسد یعنی چه

کسى که در مسابقه به مرحله نهایى برسد

finallist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها