معنی و ترجمه کلمه کسى که فیلم یا مطالب مستندى را تهیه مى کند به انگلیسی کسى که فیلم یا مطالب مستندى را تهیه مى کند یعنی چه

کسى که فیلم یا مطالب مستندى را تهیه مى کند

documentarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها