معنی و ترجمه کلمه کسى که چیزى به کسى مى دهد و بعد آن را پس مى گیرد به انگلیسی کسى که چیزى به کسى مى دهد و بعد آن را پس مى گیرد یعنی چه

کسى که چیزى به کسى مى دهد و بعد آن را پس مى گیرد

indian giver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها