معنی و ترجمه کلمه کسى که کوشش و تقلا مى کند به انگلیسی کسى که کوشش و تقلا مى کند یعنی چه

کسى که کوشش و تقلا مى کند

tugger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها