معنی و ترجمه کلمه کسى که گرماسنجى کند به انگلیسی کسى که گرماسنجى کند یعنی چه

کسى که گرماسنجى کند

thermographer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها