معنی و ترجمه کلمه کسى یا چیزى که به وسیله ى تکثیر بدون لقاح به وجود آمده باشد به انگلیسی کسى یا چیزى که به وسیله ى تکثیر بدون لقاح به وجود آمده باشد یعنی چه

کسى یا چیزى که به وسیله ى تکثیر بدون لقاح به وجود آمده باشد

apomict

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها