معنی و ترجمه کلمه کشتى بخار به انگلیسی کشتى بخار یعنی چه

کشتى بخار

steamboat
steamer
steamship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها