معنی و ترجمه کلمه کشور سابق صربیا که امروزه جزء جمهورى یوگوسلاوى است به انگلیسی کشور سابق صربیا که امروزه جزء جمهورى یوگوسلاوى است یعنی چه

کشور سابق صربیا که امروزه جزء جمهورى یوگوسلاوى است

serbia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها