معنی و ترجمه کلمه کلاهى که هنگام اجراى حکم اعدام بر سر محکوم گذارند به انگلیسی کلاهى که هنگام اجراى حکم اعدام بر سر محکوم گذارند یعنی چه

کلاهى که هنگام اجراى حکم اعدام بر سر محکوم گذارند

black cap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها