معنی و ترجمه کلمه کماندار به انگلیسی کماندار یعنی چه

کماندار

archer
sagittarius
toxophilite


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها