معنی و ترجمه کلمه کمردرد به انگلیسی کمردرد یعنی چه

کمردرد

backache

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها