معنی و ترجمه کلمه کمک هزینه دولتى به بیکاران به انگلیسی کمک هزینه دولتى به بیکاران یعنی چه

کمک هزینه دولتى به بیکاران

dole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها