معنی و ترجمه کلمه کم مقاومتى در مقابل تغییرات حرارت به انگلیسی کم مقاومتى در مقابل تغییرات حرارت یعنی چه

کم مقاومتى در مقابل تغییرات حرارت

stenothermy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها