معنی و ترجمه کلمه کناره گیرى به انگلیسی کناره گیرى یعنی چه

کناره گیرى

abdication
avoidance
demission
detachment
isolation
renunciation
resignation
retreat
separatism
withdrawal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها