معنی و ترجمه کلمه کنار جاده به انگلیسی کنار جاده یعنی چه

کنار جاده

roadside
wayside

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها