معنی و ترجمه کلمه کنترل غیر مستقیم به انگلیسی کنترل غیر مستقیم یعنی چه

کنترل غیر مستقیم

indirect control

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها