معنی و ترجمه کلمه کنترل هواپیما به انگلیسی کنترل هواپیما یعنی چه

کنترل هواپیما

flight control

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها