معنی و ترجمه کلمه کنجکاو به انگلیسی کنجکاو یعنی چه

کنجکاو

curious
mousing
prowler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها