معنی و ترجمه کلمه کندى رشد جسمانى و عقلانى به انگلیسی کندى رشد جسمانى و عقلانى یعنی چه

کندى رشد جسمانى و عقلانى

infantilism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها