معنی و ترجمه کلمه کننده به انگلیسی کننده یعنی چه

کننده

doer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها