معنی و ترجمه کلمه کنیاک به انگلیسی کنیاک یعنی چه

کنیاک

brandy
cognac


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها